แอป iNWIPTV 5.3

รับชมได้สมบูรณ์ที่สุดผ่าน สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ หรือ กล่องแอนดรอยด์ Version 6 ขึ้นไป

รองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการณ์ Android เท่านั้น